• +38 (097) 506-36-94

Ldc

Учасники закликали до розширення співпраці в задоволенні потреб з іншими відповідними організаціями, такими, як ЮНКТАД.
Один делегат підкреслив, що для доброчинної інтеграції будь-якої в ту чи іншу міжнародну виробничу систему завжди потрібно значний рівень розвитку виробничого потенціалу.
В цілому були проведені конструктивні обговорення з деяким розбіжністю в думках щодо ролі урядів і їх партнерів по процесу розвитку.
ЮНКТАД надає консультативні послуги та допомогу в зміцненні потенціалу Женевським і столичним учасникам торгових переговорів, а також представникам директивних органів з окремих НРС і груп.
Протягом 2013 року ЮНКТАД надавала консультативну і технічну допомогу в формулюванні пропозицій щодо преференційних правил походження в рамках безмитного і неквотіруемого режиму.
Колективний запит, спрямований, стосується обмежень щодо доступу на ринки і національного режиму для всіх способів поставки з широкого кола секторів послуг.
На цьому робочій нараді були присутні 60 учасників з 13 африканських англомовних НРС, двох португаломовних НРС і однієї франкомовної.